NHÀ PHÂN PHỐI HÓA CHẤT XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU

VIETNAM INNOVATION – SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Bạn cần tìm?

Hợp Chất Chống Thấm Được Tin Dùng

Keo Kết Dính Cường Độ Cao Đa Dụng

Sikadur 20 Crack Seal

195,000

Keo siêu bám dính, đàn hồi nhẹ, độ nhớt thấp

Keo Trám Vá & Kết Dính Đàn Hồi

Sikaflex 134 Bond & Seal

125,000

Chất trám khe kết dính đàn hồi đa công dụng

-5%

Hợp Chất Chống Thấm Khác

Sika 1 F

Original price was: 1,500,000₫.Current price is: 1,420,000₫.

Hợp chất chống thấm thế hệ mới

-5%

Keo Kết Dính & Phục Hồi Cường Độ Bê Tông

Sikadur 752

Original price was: 420,000₫.Current price is: 400,000₫.

Keo Epoxy kết dính cường độ cao, khôi phục cường độ bê tông

-4%

Keo Kết Nối Bê Tông Cũ - Mới

Sikadur 732

Original price was: 365,000₫.Current price is: 350,000₫.

Chất kết nối bê tông Cũ - Mới, gốc Epoxy

-2%

Keo Trám Vá & Kết Dính 02 thành phần

Sikadur 731

Original price was: 245,000₫.Current price is: 240,000₫.

Chất Trám Vá & Kết Dính cường độ cao, gốc Epoxy, 2 thành phần

-3%

Chống Thấm Gốc PU (Polyurethane)

Sikalastic 590

Original price was: 2,900,000₫.Current price is: 2,800,000₫.

Hợp chất chống thấm cao cấp, gốc PU-Acrylic

-9%

Chống Thấm Gốc Xi Măng

SikaTop 109 Seal VN

Original price was: 1,200,000₫.Current price is: 1,090,000₫.

Vữa chống thấm cao cấp, 2 thành phần, gốc xi măng - polymer

Chất Kết Dính & Trám Vá Đa Dụng

Keo Kết Dính Cường Độ Cao Đa Dụng

Sikadur 20 Crack Seal

195,000

Keo siêu bám dính, đàn hồi nhẹ, độ nhớt thấp

Keo Trám Vá & Kết Dính Đàn Hồi

Sikaflex 134 Bond & Seal

125,000

Chất trám khe kết dính đàn hồi đa công dụng

-5%

Hợp Chất Chống Thấm Khác

Sika 1 F

Original price was: 1,500,000₫.Current price is: 1,420,000₫.

Hợp chất chống thấm thế hệ mới

-5%

Keo Kết Dính & Phục Hồi Cường Độ Bê Tông

Sikadur 752

Original price was: 420,000₫.Current price is: 400,000₫.

Keo Epoxy kết dính cường độ cao, khôi phục cường độ bê tông

-4%

Keo Kết Nối Bê Tông Cũ - Mới

Sikadur 732

Original price was: 365,000₫.Current price is: 350,000₫.

Chất kết nối bê tông Cũ - Mới, gốc Epoxy

-2%

Keo Trám Vá & Kết Dính 02 thành phần

Sikadur 731

Original price was: 245,000₫.Current price is: 240,000₫.

Chất Trám Vá & Kết Dính cường độ cao, gốc Epoxy, 2 thành phần

-3%

Chống Thấm Gốc PU (Polyurethane)

Sikalastic 590

Original price was: 2,900,000₫.Current price is: 2,800,000₫.

Hợp chất chống thấm cao cấp, gốc PU-Acrylic

-9%

Chống Thấm Gốc Xi Măng

SikaTop 109 Seal VN

Original price was: 1,200,000₫.Current price is: 1,090,000₫.

Vữa chống thấm cao cấp, 2 thành phần, gốc xi măng - polymer